Cần mua nhanh dự án về giáo dục

Chúng tôi có nhà đầu tư quan tâm & tìm mua dự án về giáo dục

Yêu cầu:

Hồ sơ pháp lý đã hoàn chỉnh, đầy đủ

Đất sạch có sẵn, không cần phải đền bù

Giao dịch nhanh chóng.

Mọi thông tin liên hệ: mua ban du an, mua bán dự án

HÃNG LUẬT PHÚ & LUẬT SƯ
Điện thoại: (08) 2223 7476 – 0922 822 466
Luật sư Nguyễn Văn Phú
Email: phu.lawyers@gmail.com
Website: www.phu-lawyers.com
www.phuluatsu.com

Có thể bạn quan tâm