Xuất cảnh NN, cần sang dự án tại xã Đạ Chais, Lạc Dương, Lâm Đồng.

  • Diện tích: 1800000m2
  • Hướng: Hướng nhà
  • 1 năm trước
xã Đạ Chais, Lạc Dương, Lâm Đồng

Xuất cảnh NN, cần sang dự án tại xã Đạ Chais, Lạc Dương, Lâm Đồng.

Tổng DT:180ha ;

Trong đó: Khoanh nuôi QLBVR: 99ha;

Đất trồng rừng kinh doanh: 54ha;

Đất SX NN CNC :21ha;

Đất ở và XDCB: 5ha.

Giấy tờ thủ tục pháp lý rõ ràng; thời gian thực hiện : 50 năm (Ghi chú: Đất rừng và trồng rừng được miễn thuế; đất NN miễn 11 năm; DT5ha ở và XD cơ bản đã đóng tiền thuê 1 lần 50 năm; GT có đường nhựa đi qua dự án)

Giá: 55 tỷ

Dự án khác tại Lâm Đồng