Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Hãng luật PHÚ & Luật sư là công ty Luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên sâu về M&A (mua bán, sáp nhập doanh nghiệp) tại Việt nam.

PHU&Lawyers sẽ đưa ra các ý kiến tư vấn cho Doanh nghiệp để thực hiện toàn bộ các nội dung công việc nhằm đảm bảo nhất về pháp lý và tối đa hóa lợi ích của Doanh nghiệp trong mỗi quyết sách đầu tư mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A). Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 1. Tìm đối tác mua, bán, sáp nhập Doanh nghiệp theo nhu cầu của khách hàng
 • Tìm đối tác cần mua doanh nghiệp
 • Tìm đối tác cần bán doanh nghiệp
 • Tìm đối tác hợp tác chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng một phần, góp vốn
 1. Tư vấn đánh giá, thẩm định giá trị Doanh nghiệp M&A
 • Đánh giá tình trạng pháp lý của doanh nghiệp M&A
 • Đánh giá tình trạng tài chính của doanh nghiệp M&A
 • Tư vấn lựa chọn cách thức thẩm định giá trị doanh nghiệp M&A
 1. Tư vấn lựa chọn cách thức giao dịch mua bán doanh nghiệp phù hợp nhất cho khách hàng.
 2. Tham gia đàm phán mua bán sáp nhập doanh nghiệp
 3. Tư vấn các thủ tục pháp lý để triển khai và hoàn thiện giao dịch mua bán công ty
 • Tư vấn thủ tục họp Công ty để thông qua nội dung mua, bán công ty
 • Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.
 • Tư vấn chuyển giao tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu để hoàn tất việc chuyển nhượng doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Điều lệ Công ty nhận sáp nhập.
 • Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.
 • Tiến hành các thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 1. Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và hoạt động hậu M&A 

Mọi thông tin liên hệ: chuyển nhượng dự ánmua bán công tymua bán dự án

Hoặc liên hệ dịch vụ tư vấn  mua bán doanh nghiệp

HÃNG LUẬT PHÚ & LUẬT SƯ
Điện thoại: (08) 2223 7476 – 0922 822 466
Luật sư Nguyễn Văn Phú
Email: phu.lawyers@gmail.com
Website: www.phu-lawyers.com
www.phuluatsu.com

Có thể bạn quan tâm